Start biegu

7. Bieg Podkowy - 1 września 2024
Wystartuj na dystansie 5 km lub 10 km
Trasa prowadzi ulicami miasta Skoki
Zapraszamy ma 6. Bieg Dzieci - 1 września 2024
Wygraj ze swoimi słabościami

Regulamin

7. Bieg Podkowy 2024
Bieg uliczny ulicami miasta Skoki

I. Cel:

 1. Promowanie i propagowanie zdrowego, sportowego trybu życia.
 2. Promocja Miasta i Gminy Skoki
   

II. Organizator:

 1. Urząd Miasta i Gminy w Skokach
  Kontakt: Karolina Stefaniak – dyrektor zawodów
  tel. 691 726 319, 61 8925 820 adres email: k.stefaniak@gmina-skoki.pl
 2. Współorganizator:
  - Sport Team Skoki
  - „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:766182181

III. Termin i miejsce imprezy:

 1. 1 września 2024
 2. Start i meta plac Powstańców Wielkopolskich w Skokach
 3. Biuro zawodów (punkt rejestracji i zakończenia biegu) w hali sportowej w Skokach,
  ul. Rogozińska 1.
 4. Bieg odbędzie się ulicami asfaltowymi miasta Skoki w pętli liczącej 5 km.

IV. Program zawodów:
Godzinowy program zawodów zostanie opublikowany najpóźniej miesiąc przed zawodami.

V. Trasy zawodów

 1. biegowych:
  Bieg odbędzie się na dwóch trasach biegnących drogami asfaltowymi miasta Skoki:
  - 5 km (jedna pętla)
  - 10 km (druga pętla)
  Limit czasu 1,5 h
 1. Trasa zawodów z kijkami nordic walking - 5 km (jedna pętla)
  Limit czasu 1 h

VI. Zgłoszenie:

 1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym lub kartą kredytową oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w biurze zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Podczas rejestracji zawodnik dokonuje wyboru dystansu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.

VII. Data zgłoszenia i limity miejsc:

 1. Limit uczestników to 500 biegaczy i 100 nordic walking
  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitu miejsc.
 2. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do 14 sierpnia 2024 lub osiągnięcia limitów zawodników.

VIII. Uczestnictwo:

 1. Prawo uczestnictwa mają zawodnicy rocznika 2009 i starsi
 2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Zawodach” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.
 3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 4. W pakiecie startowym zawodów uczestnicy otrzymują:
  1. Ciekawą i zabezpieczoną trasę
  2. Super imprezę i super organizację z pomiarem czasu i zabezpieczeniem medycznym.
  3. Numer startowy.
  4. Pamiątkowy MAGNES, gadżety sportowo - rekreacyjne.
  5. Po przekroczeniu linii mety pamiątkowy medal,
  6. wodę oraz posiłek regeneracyjny.
 5. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości i podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.
 6. Organizator nie dopuszcza startu innej osoby na pakiecie startowym wykupionym przez innego uczestnika. Za ewentualne szkody odpowiadać będzie osoba zgłoszona pod danym numerem startowym.
 7. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Chip należy umieścić w sznurowadłach buta bądź na wysokości kostki. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu należy wydany chip zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację
 8. Numer startowy musi być zamocowany na przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.
 9. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do 10 sierpnia 2024. Osoba na którą rezygnuje ze startu przesyła taką informację na adres: kontakt@maratonczykpoznan.pl, zwrotnie otrzymuje kod do rejestracji nowego zawodnika (rejestracja nowego zawodnika musi zostać dokonana do 14 sierpnia 2024).
  Koszt przepisania pakietu to 10zł - pakiet należy przepisać w ciągu 48 godzin od otrzymania kodu. Zmiana zadeklarowanego dystansu biegu - należy napisać wiadomość na adres: kontakt@maratonczykpoznan.pl - koszt zmiany 10zł (wpłata na dowolny cel charytatywny i przesłanie potwierdzenia) do 10 sierpnia 2024.

IX. Bieg dzieci (osobny regulamin)

X. Klasyfikacja Rodzinna w biegu

 1. Przez klasyfikację rodzinę Organizator rozumie: dziadków, rodziców, dzieci rodzeństwo,  w dowolnej konfiguracji.
 2. W skład rodzimy musi wchodzić min 3 zawodników, w razie większej ilości do klasyfikacji będą brane czasy 3 najlepszych
 3. Klasyfikacja rodzinna dopuszczona będzie tylko na konkretnym dystansie, tj. nie może być tak że jedni biegną 5, a inni 10 km, wybieramy konkretny dystans.
 4. Warunkiem uzyskania klasyfikacji rodzinnej jest podczas zgłoszenia wypełnienia odpowiedniego pola i podania unikalnej nazwy rodziny przez wszystkich jej członków np. „Kowalscy biegają”.

XI. Klasyfikacja drużynowa w biegu

 1. W zgłoszeniu w rubryce klub należy wpisać tą samą nazwę np. "Maratończyk Poznań". Drużyna składa się z 5 zawodników (minimum 2 kobiet).

XII. Opłaty:
ORGANIZATOR ZAPEWNIA ZWROT CAŁEJ OPŁATY STARTOWEJ W PRZYPADKU ODWOŁANIA ZWODÓW.

 1. Opłata startowa za udział w biegu jest uzależniona terminu zapisu i wynosi:
 • do 31 maja 2024 – 50 zł
 • do 30 czerwca – 60 zł
 • od 1 lipca – 70 zł
 • Mieszkańcy Miasta i Gminy Skoki - 50 zł
 • Opłata startowa w dniu zawodów 100 zł (bez względu na miejsce zamieszkania)
 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

XIII. Klasyfikacja zwycięzców w biegu:

Klasyfikacja generalna i wiekowa odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu).
Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety, które są klasyfikowane na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera).

 1. Klasyfikacja OPEN miejsca 1-3 kobiet oraz 1-3 mężczyzn
 2. Klasyfikacja główna według kategorii wiekowych do 3 miejsc:

 

Kobiety 10 km

Kobiety 5 km :

K15 kobiety 15–19 lat (2009 – 2005)

K15 kobiety 15–19 lat

K20 kobiety 20 –29 lat (2004 – 1995)

K20 kobiety 20 –29 lat

K30 kobiety 30 –39 lat (1994 – 1985)

K30 kobiety 30 –39 lat

K40 kobiety 40 –49 lat (1984 – 1975)

K40 kobiety 40 –49 lat

K50 kobiety 50 –59 lat (1974 – 1965)

K50 kobiety 50 –59 lat

K60 kobiety 60 + (1964 i więcej)

K60 kobiety 60 +

 

 

Mężczyźni 10 km:

Mężczyźni 5 km:

M15mężczyźni 15–19 lat

M15mężczyźni 15–19 lat

M20 mężczyźni 20 –29 lat

M20 mężczyźni 20 –29 lat

M30 mężczyźni 30 –39 lat

M30 mężczyźni 30 –39 lat

M40 mężczyźni 40 –49 lat

M40 mężczyźni 40 –49 lat

M50 mężczyźni 50 –59 lat

M50 mężczyźni 50 –59 lat

M60 mężczyźni 60 +

M60 mężczyźni 60 +

 1. Klasyfikacje dodatkowe:
 1. Najlepsi mieszkańcy Gminy Skoki (kobiety i mężczyźni) na każdym dystansie do 6 miejsc.
 2. Najmłodszy i najstarszy uczestnik/uczestniczka na każdym dystansie
 3. Klasyfikacja rodzinna (najlepsza rodzina na każdym dystansie)
 4. Klasyfikacja drużynowa (najlepsza drużyna na każdym dystansie) 

XIV. Klasyfikacja zwycięzców w nordic walking

 1. Klasyfikacja OPEN miejsca 1-6 kobiet oraz 1-6 mężczyzn
 2. Najlepsi mieszkańcy Gminy Skoki (kobiety i mężczyźni) do 3 miejsc.

XV. Nagrody:

 1. Każdy zwycięzca otrzyma PAMIĄTKOWY DYPLOM lub STATUETKĘ oraz gadżet promocyjny.  
 2. Nagrody nie dublują się to znaczy zawodnik nagrodzony w kategorii OPEN nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej, wyjątek stanowi klasyfikacja Gminy Skoki oraz klasyfikacja drużynowa i rodzinna.

XVI. Regulamin bezpieczeństwa dla uczestników imprezy

 1. Uczestnicy biegu są zobowiązaniu do przestrzegania należytej ostrożności na całej trasie biegu.
 2. Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez uprawnione służby oraz policję w newralgicznych miejscach.
 3. Zawodnicy którzy nie ukończą biegu są zobowiązani do zejścia z trasy.
 4. Bieg odbywać się będzie prawostronnie.
 5. Ruch uliczny będzie wstrzymywany jedynie na czas przebiegnięcia zawodników. Na trasie mogą pojawić się pojazdy mechaniczne.
 6. Imprezę będzie kończył specjalnie oznakowany pojazd z napisem koniec biegu.
 7. Zawodnicy, kibice oraz inne osoby przebywające na trasie biegu są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania poleceń służb porządkowych.
 8. Organizator jest zobowiązany do poinformowania przed startem zawodników o zasadach bezpieczeństwa wynikających z Regulaminu.

XVII. Polityka prywatności RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Skoki z siedzibą
  w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach,  ul. Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki,  dane przedstawiciela: Burmistrz Miasta i Gminy Skoki – Tadeusz Kłos.
 2. Inspektorem ochrony danych Gminy Skoki jest pani Katarzyna Przybysz, dane kontaktowe: e-mail: k.przybysz@gmina-skoki.pl, tel. 61 8925812
 3. Kategoria danych osobowych: dane zwykłe
 4. Cele przetwarzania danych osobowych: organizacja imprezy sportowej pod nazwą 4 Bieg Podkowy oraz promocja aktywnego spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców.
 5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i wyłącznie w celu 4 Biegu Podkowy
 6. Okres przechowywania danych osobowych:Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od czasu zakończenia zadania.
 1. Prawo dostępu do danych osobowych:  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem realizacji 7. Biegu Podkowy, a ich niepodanie będzie skutkowało niezakwalifikowaniem do zawodów.
 4. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

XVIII. Postanowienia końcowe:

 1. Zawod odbędą się w reżimie sanitarnym obowiązującym w dniu zawodów.
 2. Zgłoszenie udziału jest tożsame z akceptacją Regulaminu
 3. Zawody będą przeprowadzone bez względu na pogodę.
 4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i rzeczy zagubione w czasie zawodów.
 5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NWW w trakcie trwania zawodów.
 6. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez nich szkody.
 7. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 8. Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
 9. Koszty osobowe ponoszą sami uczestnicy lub jednostki delegujące.
 10. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i chipa nie będzie sklasyfikowany.
 11. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu imprezy po przybyciu na metę wszystkich uczestników w wyznaczonym czasie.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CDRom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno ‐ reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 13. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej organizatora oraz przekazane do informacji mediów.
 14. Warunkiem startu w zawodach jest podpisanie przez zawodnika zgody na udział w Zawodach na własną odpowiedzialność. Zawodnik potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach na własną odpowiedzialność.
 15. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje organizator zawodów.

 

 

Projekt i wykonanie ITSpec.pl